Affärsområden

Skyddat boende

I detta affärsområde ingår flera olika verksamheter.

Klicka här för att läsa mer om Skyddat boende

Särskilt kvalificerade kontaktpersoner

I detta affärsområde ingår flera olika verksamheter.

Klicka här för att läsa mer om Särskilt kvalificerade kontaktpersoner

Härbärge

I detta affärsområde ingår flera olika verksamheter.

Klicka här för att läsa mer om Härbärge

Stödboende

I detta affärsområde ingår flera olika verksamheter.

Klicka här för att läsa mer om Stödboende

Jour- och familjehemsplaceringar

I detta affärsområde ingår flera olika verksamheter.

Klicka här för att läsa mer om Jour- och familjehemsplaceringar

Träningslägenhet

I detta affärsområde ingår flera olika verksamheter.

Klicka här för att läsa mer om Träningslägenhet