Träningslägenhet

En trygg väg till eget boende.

Träningslägenhet erbjuds till personer, 20 år och uppåt, som är i behov av stöd och färdighetsträning inför sista steget till eget boende.

Om träningslägenhet

Träningslägenhet

Våra träningslägenheter ligger i allmänna bostadshus och den enskilde placeras där i en utrustad
lägenhet med möbler, husgeråd, TV och internet.

I träningslägenheten ges kvalificerat stöd för att utveckla de färdigheter som behövs för att klara av
ett eget boende. Den enskilde träffar sin utsedde kontaktman vid planerade tillfällen i sin bostad för
att genomföra de aktiviteter som finns upprättade i aktuell genomförandeplan. Genom motivation
samt aktivt och pedagogiskt stöd byggs förmågan upp att klara en självständig vardag.

Utöver planerade stödtillfällen går personal att nå per telefon dygnet runt för stödsamtal eller
planering av mer akuta besök hos den enskilde.

Vi tryggar den enskilde i att på sikt klara av att:

  • Upprätthålla struktur och rutiner i vardagen

  • Sköta sin bostad vad gäller städ, tvätt och underhåll

  • Planera måltider, inköp och utföra ärenden

  • Tillreda måltider innehållande en varierad kost

  • Hantera vardagsekonomi och administration av post

  • Upprätthålla rutiner kring studier, sysselsättning och fritidsaktiviteter

  • Hålla kontakt med myndigheter och sjukvård

  • Boka och hålla tider för besök och möten

Kontakt

0707 - 82 53 08
Ring oss för placeringsrådgivning och frågor. Eller mejla till 
placering@kryaomsorg.se