Särskilt kvalificerade kontaktpersoner

Vuxet mentorskap för unga med riskfaktorer i sin närmiljö

Vi erbjuder kvalificerade kontaktpersoner till barn och ungdomar som löper en förhöjd risk för missbruk eller kriminalitet på grund av egna problem, eller på grund av riskfaktorer i familjen eller närmiljön..

Om särskilt kvalificerade kontaktpersoner

Särskilt kvalificerade kontaktpersoner

Syftet med denna typ av mentorskapsinsatser är att, genom tillit, trygghet och empati, stödja och
stärka ungdomen för att främja en social utveckling. Vi vill även möjliggöra för barnet eller
ungdomen att bo kvar i hemmet/ undvika placering i andra typer av boendeformer.

För att den unge skall få de bästa förutsättningarna att vilja och kunna ta emot den beviljade
insatsen, väljer vi i samarbete med socialtjänsten ut personal med rätt bemötande, ålder, kön och
intressen för uppdraget. Samtliga anställda har relevant utbildning och erfarenhet av psykosocialt
arbete med ungdomar.

Särskilt kvalificerade kontaktpersoner kan exempelvis

  • Motivera till skola, arbete och sysselsättning

  • Finna och ta sig iväg på meningsfulla fritidsaktiviteter

  • Ge känslomässigt stöd i motgångar

  • Ge läxhjälp eller hjälp med att skriva jobbansökningar

  • Söka vägar till ett utökat, fungerande socialt nätverk

  • Motivera till och upprätthålla kontakt med Barn- och ungdomspsykiatri

Vill du veta mer om särskilt kvalificerade kontaktpersoner?

0707 - 82 53 08

Kontakta oss så berättar vi mer om våra särskilt kvalificerade kontaktpersoner. Skicka ett email till placering@kryaomsorg.se