Stödboende

Första steget mot självständighet

Stödboende erbjuds till personer mellan 21-65 år som tex.

  • Har levt i en otillfredsställande hemsituation

  • Har vistats på annat typ av boende men inte kan återvända till den miljö

  • Har behov av ett boende med färdighetsträning

  • Är i behov av samhällsintegrering

Om Stödboende

Vad är stödboende?

Denna insats innebär boende i en lägenhet där den unge får individuellt utformat stöd, för att
utveckla sina förmågor att möta det vuxna livet, av våra ungdomspedagoger. Personal finns att tillgå
dygnet runt och gemensamhetslokaler är tillgängliga när behov av sällskap och gemensamma
aktiviteter efterfrågas.

Tillsammans med ungdomen upprättar vi en genomförandeplan med målsättningar där vi
gemensamt hittar vägar för att kunna uppnå trygghet och självständighet i den enskildes vardag.
Målsättningarna följs regelbundet upp så att planeringen av stödet kan förändras utifrån var den
unge befinner sig just nu i livet.

Vi vill skapa tillit, trygghet och tydlighet genom att arbeta med förutsägbarhet, tydlig kommunikation
och fokusera på det friska hos individen. Våra ungdomspedagoger har god erfarenhet och kompetens
och kan på ett professionellt vis vägleda unga personer som pga. psykisk ohälsa,
funktionsnedsättning, svåra familjeförhållanden eller andra livsutmaningar har behov av extra stöd
och resurs i vardagen.

Vi kan öka den unges självständighet genom att lära sig:

  • Att skapa struktur i vardagen genom överskådlig planering

  • Genomföra praktiska göromål så som att tvätta, städa handla och laga mat

  • Öppna och hantera post

  • Betala räkningar och hantera budget

  • Boka och hålla tider för besök och möten

  • Komma igång med studier, meningsfulla fritidsaktiviteter och sysselsättning

Placering

0707 - 82 53 08
Ring oss för placeringsrådgivning och frågor. Det går också bra att skicka ett email till placering@kryaomsorg.se