Om oss

Krya omsorg tillhandahåller en rad olika insatser inom individ och familj med mångårig erfarenhet.

För oss är det viktigaste att uppmärksamma varje individs unika bakgrund och individuella behov.
 
Krya omsorg erbjuder insatser för individer som av olika anledningar behöver stöd, omsorg eller behandling.

Vi lyfter upp och stärker individen att klara av vardagens utmaningar med vision att leva ett självständigt och fungerande liv.

Insatserna vi erbjuder är följande:
- Skyddat boende.
- Kvalificerade kontaktpersoner.
- Härbärge.
- Jour- & Familjehem.
- Stödboende.